Şifre Sıfırlama

Tuzlar

Tuzların Genel Özellikleri

 • Tuzların genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.
 • Asidik, bazik ve nötr karakterde olabilir.
 • Kristal yapılı olup birim hücrelerden oluşur.
 • Oda şartlarında katı halde ve kırılgandır.
 • Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
 • Genellikle iyonik yapılıdır.
 • Suda iyonlarına ayrılarak çözünür.
 • Katı halde elektriği iletmez ancak sıvı halleri ve sulu çözeltiler iyonlarıyla elektriği iletir.

Tuzların Günlük Hayattaki Önemi

Tuzlar özelliklerine göre farklı kullanım alanlarına sahiptir. Tuzların tarım (gübre, ağaç bakımı vb.), hayvancılık (yem, hayvan bakımı vb.), kozmetik, gıda (kabartma tozu, tatlandırma, saklama vb.), dericilik (dabaklama, koruyucu vb.), tekstil (boyama, ağartma vb.) ve sert suların yumuşatılması gibi birçok kullanım alanı bulunmaktadır.

Sıkça Kullandığımız Tuzlar

Sodyum Klorür (NaCl)

 • Sodyum klorür halk arasında yemek tuzu veya sofra tuzu olarak bilinir.
 • Nötr bir tuzdur.
 • Suda çok iyi çözünür.
 • Laboratuvar ortamında HCl ve NaOH’ın nötralleşme tepkimesi ile elde edilir.
 • HCl(suda) + NaOH(suda) → NaCl(suda) + H2O(s)

Sodyum Karbonat (Na2CO3)

 • Halk arasında çamaşır sodası olarak bilinir.
 • Bazik bir tuzdur ve suda iyi çözünür

Sodyum bikarbonat (NaHCO3)

 • Halk arasında yemek sodası veya kabartma tozu olarak bilinir.
 • Sağlığa zararı olmayan bir tuzdur.

Kalsiyum Karbonat (CaCO3)

 • Halk arasında kireç taşı olarak bilinir.
 • Mermer ve kayaçların yapısında bulunur.
 • Bazik bir tuzdur. Suda çok az çözünür.
 • Kalsiyum karbonatın en önemli kullanım alanı inşaat sektörüdür.

Amonyum Klorür (NH4Cl)

 • Halk arasında nişadır olarak bilinir.
 • Amonyak ve hidroklorik asidin tepkimesi ile oluşur.
 • Asidik bir tuzdur. Suda çok iyi çözünür.
 • Amonyum klorürün en önemli kullanım alanı gübredir.

Şerif PAÇACI

Sosyal Medyada Paylaş

134 Görüntülenme

Eklenme Tarihi: 13.04.2021 10:49
Son Güncelleme: .. :

0 Yorum

İPTAL
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir!