Şifre Sıfırlama

Su ve Hayat

SUYUN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ

 Hayatın önemli bileşenlerinden birisi de hiç şüphesiz su'dur. Su çevremizde bulunduğu gibi canlıların vücutlarında da belirli oranlarda bulunmaktadır. Canlılığın devamı için gerek duyulan suyun önemli olduğu durumları şöyle sıralayabiliriz:

 • Temel besin maddesidir. Sindirimde yardımcı olan maddelerdendir.
 • Bazı canlı türleri için bir yaşama ortamıdır. Su altında yaşayan canlılarda yapısında çözünmüş olarak bulunan oksijeni almalarını sağlar.
 • Bitkilerde minerallerin yapraklara taşınmasında görev alır. Ayrıca fotosentez yapmalarında önemli rol oynar. 
 • Terleme ve dolaşım sistemimiz yardımıyla vücut sıcaklığımızı düzenler.
 • Vücudun asit-baz dengesini korumakta etkilidir.
 • Vücutta bulunan zararlı maddelerin taşınması ve vücuttan atılmasında görev alır.
 • Oynar eklemler arasında bulunarak o bölgelerdeki aşınmaları önler ve iç organlarda kayganlığı arttırarak zarar görmelerini engeller.

SU KAYNAKLARI VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASININ ÖNEMİ

 Bilindiği gibi yeryüzünün \(4\)'te \(3\)'ü sularla kaplıdır. Sular bu kadar alan kaplamasına rağmen biz bu miktarın yalnızca %\(3\)'lük kısmını kullanabilmekteyiz. Çünkü yerkürede bulunan suların %\(97\)'lik gibi büyük bir kısmı okyanus ve deniz gibi tuzlu su alanlarında bulunmaktadır. Ayrıca kullanabileceğimizi söylediğimiz %\(3\)'lük suyun yaklaşık %\(68\)'lik kısmıda kar ve buzul olarak bulunmaktadır. Yani büyük su kaynaklarına sahip olmamıza rağmen bu kaynakların yalnızca %\(1\)'i gibi küçük bir oranda kullanabileceğimiz açık bir gerçektir. Bu küçük orana rağmen bilinçsizce bu tatlı su kaynakları kirletilmektedir ve dünya nüfusu giderek artmaktadır. Bundan dolayı su kaynaklarımızın korunması ciddi bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda insanlar bilinçlendirilmelidir.

SU TASARRUFUNA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 Yukarıda da bahsedildiği üzere dünyamızdaki tatlı su kaynaklarımız oldukça kısıtlıdır. Bundan dolayı su kaynaklarımızın yeterliliğini arttırmak için şunlar yapılabilir.

 • Bozuk olan musluklar tamir edilmeli ya da değiştirilmelidir.
 • Az su tüketen çamaşır ve bulaşık makineleri tercih edilmelidir.
 • Tatlı su kaynaklarının kirlenmesi önlenmelidir ve bu kirliliğe sebep olan kişilere gerekli yaptırımlar yapılmalıdır.
 • Atık sular arıtılarak yeniden kullanılacak şekile getirilmelidir.
 • Yağmurun bol yağdığı dönemlerde ve bölgelerde yağmur suyu hasadı yapılmalıdır.

SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 • Su kaynakları ile ilgili konularda hukuki düzenlemeler ve yaptırımlar belirlenmelidir.
 • Kullanılacak duruma getirilmiş atık sular tarım ve sanayi gibi alanlarda kullanılması teşvik edilmelidir.
 • İhtiyacımız olan suya atık suların karışmasına engel olunmalıdır.
 • Su kaynaklarının bulunduğu yerlerde tarımsal faaliyetlerin kontrol edilmeli vedenetimleri yapılmalıdır. Tarım alanlarında suni gübre ve tarım ilaçları kullandırılmamalıdır.

SU SERTLİĞİ

 İçerisinde bol miktarda \(Ca^{2+}\) ve \(Mg^{2+}\) iyonları bulunduran sulara sert su az miktarda bulunan sulara yumuşak su denir.  \(HCO_3^{-}\) iyonu bulunduran sert sular ısıtıldığında \(CaCO_3\) ve \(MgCO_3\) çökeltileri oluşur. Sıcaklık arttıkça çökelti miktarı da artıar.

 • \(Ca^{2+}_{(suda)}+HCO^-_{3(suda)}\implies CaCO_{3(katı)}+H_2O_{(s)}+C_2O_{(g)}\)
 • \(Mg^{2+}_{(suda)}+HCO^-_{3(suda)}\implies MgCO_{3(katı)}+H_2O_{(s)}+C_2O_{(g)}\)

 Yukarıda belirtilen tepkimelerle oluşan katılar duş başlıklarında, musluklarda, iletim borularında, rezistanslarda ve daha birçok araç gereçte oluşan tortunun temel bileşenidir.

Sert suların özellikleri:

 • Ağızda acımsı bir tat bırakır.
 • Bir elbise sert su ile yıkandığı vakit daha çabuk yıpranır.
 • Köpürmeye engel olur ve bundan dolayı sabun tüketiminin artmasına sebep olur.
 • Ev eşyalarında biriken tortular ısı aktarımını engeller ve bundan dolayı daha çok enerji tüketilir.

Malik ORUÇ

Sosyal Medyada Paylaş

126 Görüntülenme

Eklenme Tarihi: 30.06.2021 20:12
Son Güncelleme: 01.07.2021 20:40

0 Yorum

İPTAL
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir!