Şifre Sıfırlama

İdeal Gaz Denklemi

İdeal Gaz Denklemi

Gay-Lussac yasası, Boyle yasası ve Charles yasası, birlikte toplam gaz yasası’nı ortaya çıkarırlar. Bu yasaya bir de Avogadro yasası’nın eklenmesi, ideal gaz yasasını ortaya çıkarır. Gerçekte hiçbir gaz tamamen ideal gaz gibi davranmaz, çünkü bir gazın ideal gaz olarak kabul görmesi için aşağıdaki iki kabullenmeye uyması gerekir.

  • Bir tek gaz molekülünün hacmi toplam hacmin yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür
  • Moleküller arası çekim kuvveti yok denecek kadar azdır.

Yukarıdaki dört formulün birleşmesiyle ideal gaz denklemi oluşturulur. İdeal gaz denklemi şu şekilde formulüze edilir:

PV = nRT

Denklemdeki;

  • P: İdeal gazın herhangi bir durumdaki basıncını (atm biriminden)
  • V: İdeal gazın hacmini (litre cinsinden)
  • n: İdeal gazın mol sayısını
  • R: İdeal gaz sabitini
  • T: İdeal gazın kelvin sıcaklığındaki değerini

temsil eder.

İdeal Gaz Sabiti

İdeal gaz sabiti 0.082 (L.atm/mol.K) olarak alınır. Değerin bulunuşu normal şartlar altında yapılan hesaplamalardan gelir. Eğer basınç paskal cinsinden, hacim m³ cinsinden ve sıcaklık kelvin cinsinden alınırsa ideal gaz sabiti 8,31 (J/mol.K) olarak bulunur.

Şerif PAÇACI

Sosyal Medyada Paylaş

139 Görüntülenme

Eklenme Tarihi: 25.06.2021 20:59
Son Güncelleme: 27.06.2021 22:29

0 Yorum

İPTAL
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir!