Şifre Sıfırlama

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Maddelerin çözünürlüklerini çözeltideki maddenin türü, sıcaklık, ortak iyon ve basınç gibi faktörler etkilemektedir.

Çözünürlüğüne Madde Türünün Etkisi

Aynı koşullarda aynı miktar çözücüde her maddenin çözünürlüğü büyük oranda farklıdır. Örnek olarak 60 derecede KClO3 katısının sudaki çözünürlüğü 28 g/100 g su iken, KNO3katısının sudaki çözünürlüğü 110g/100 g sudur.

Çözünürlüğe Sıcaklığın Etkisi

Katı ve sıvıların çözünürlüğü genellikle sıcaklık arttıkça artar. Soğuk ortamda saklanan yiyeceklerin kristallenmelerinin nedeni şekerin çözünürlüğünün sıcaklıkla azalmasından kaynaklanır.

Gazların çözünürlüğü ise sıcaklık arttıkça daima azalır. Gazlı içeceklerin soğuk içilmesi ve balıkların sıcak sulara oranla soğuk sularda daha yoğun bulunmaları gazların çözünürlüğüne sıcaklığın etkisini açıklayan olaylardır.

Çözünürlüğe Basıncın Etkisi

Katıların ve sıvıların sudaki çözünürlükleri basınç etkisi ile değişmemektedir. Gazların sudaki çözünürlüğü ise gazın arttıkça artmaktadır. Gazoz şişesinin kapağının açıldığında gaz çıkışının gözlenmesi bu olaya bir örnektir. Vurgun olayı da basınç etkisi ile oluşmaktadır. Dalgıçları denizin derinliklerinde yüksek basınçta kanda daha fazla azot gazı çözünür. Aniden yüzeye çıkılırsa,basınç düşmesiyle çözünmüş azot gazları açığa çıkar ve oluşan kabarcıklar kan damarlarını tıkarlar. Bu durum ölümle sonuçlanabilir.

Şerif PAÇACI

Sosyal Medyada Paylaş

133 Görüntülenme

Eklenme Tarihi: 28.06.2021 23:32
Son Güncelleme: .. :

0 Yorum

İPTAL
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir!