Şifre Sıfırlama

Anahtar Kavramlar

Adi karışım nedir ?

Katı-katı heterojen karışımlardır. Adi(basit) karışımlarda dağılan ve dağıtan faz ayrımı yapılamaz. Pirinç-bulgur, kuruyemiş, salata, tuz-şeker, kum-şeker adi karışımlara örnektir.

Aerosol nedir ?

Dağıtan fazı gaz, dağılan fazların sıvı veya katı olduğu heterojen karışımlara aerosol denir. Gaz içinde sıvı madde dağılmışsa sıvı aerosol, katı madde dağılmışsa katı aerosol oluşur.

Bulut, deodorant sıvı aerosole, baca dumanı ise katı aerosole örnek verilebilir.

Çözelti nedir ?

Birden çok maddenin birbiri içinde homojen dağılması ile oluşan karışımlara çözelti denir.

Çözücü nedir ?

Genellikle miktarı fazla olan maddeye çözücü denir.

Çözünen nedir ?

Genellikle miktarı az olan maddeye çözünen denir.

Çözünme nedir ?

Çözücü içinde çözünenin homojen olarak dağılmaına denir.

Ayrımsal damıtma nedir ?

Kaynama noktaları birbirinden farklı sıvı-sıvı homojen karışımların kaynama noktası farkından faydalanarak ayrılmasına denir. Kaynama noktası düşük olan sıvı önce kaynar ve gaz hale geçer. Gaz başka kaba aktarılırken soğutulur ve tekrar sıvı hale geçerek toplama kabında birikir.

Damıtma nedir ?

Katı-sıvı homojen karışımlarda, karışımdaki sıvının buharlaştırılıp daha sonra soğutarak yoğunlaştırma işlemine damıtma (destilasyon) denir. Damıtma sonrasında toplama kabında biriken sıvıya destilat denir.

Derişik ve seyreltik çözelti nedir ?

Belirli bir hacimde çözüneni çok, çözücüsü az olan çözeltilere derişik çözeltiler denir.

Birim hacimde çözüneni az, çözücüsü çok olan çözeltilere seyreltik çözelti denir.

Derişim nedir ?

Bir çözücü ya da çözeltide bulunan çözünen madde miktarına denir.

Diyaliz nedir ?

Molekül ve iyonların yarı geçirgen zar gözeneklerinden geçerek bulunduğu ortamdan ayrıştırılmasına denir. Küçük tanecikli koloitlerin geçmesi, büyük taneciklerin geçmemesi temeline dayanır.

Diyaliz makinesi ile kanın metabolik atıklardan temizlenmesi, proteinin geçemeyerek kanda kalması örnek olarak verilebilir.

Emülsiyon nedir ?

İki sıvının birbiri içerisinde heterojen olarak dağılması ile oluşmuş karışımlardır. Bu karışımlar kararlı değildir ve bekletildiklerinde iki yada daha fazla sıvı faza ayrılırlar. Zeytinyağı-su, benzin-su, mayonez ve süt emülsiyon örnekleridir.

Koligatif özellik nedir ?

Bir çözeltide, çözünmüş maddenin kimyasl yapısına bağlı olmayıp çözeltinin birim hacimdeki toplam tanecik sayısına bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler( sayısal özellikler) denir. Kısacası çözeltinin derişimine bağlı özelliklerdir.

Çözeltilerin koligatif özellikleri

Kaynama noktası yükselmesi

Donma noktası düşmesi

Buhar basıncı düşmesi

Osmotik basınç

Kolloid nedir ?

Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Genellikle homojen görünümlüdür fakat mikroskop veya ışık demeti yardımıyla görülebilir. Homojenize süt, duman, mürekkep, kan, boya, sis örnek olarak verilebilir ve genellikle süspansiyon, emülsiyon, aerosolların büyük çoğunluğu kolloiddir.

Kristallendirme nedir ?

Katının çözünürlüğünü azaltıp sıvı içinde parçalar halinde çöktürülmesine kristallendirme denir.

Tuzlu su ve şekerli su karışımlarını bileşenlerine ayırmada kristallendirme kullanılır.

Osmotik basınç nedir ?

Osmos olayında suda çözünmüş maddelerin çok olduğu kısım (derişimin çok olan taraf), suda çözünmüş maddelerin az olduğu kısma (derişimi az olan kısıma) bir emme kuvveti uygular. Bu emme kuvvetine ozmotik basınç denir.

Özütleme nedir ?

Bir karışımdaki bileşenlerden birini çözen uygun çözücüde çözdürüp karışımdan ayırma işlemine özütleme denir.

ppm nedir ?

Milyonda bir olarak tanımlanır. Bir çözeltideki milyonda bir olan kısmına denir ve birimi yoktur.

\(ppm={{Çözünen kütlesi}\over{Çözelti kütlesi}}.10^6\)

ppb nedir ?

Miyarda bir olarak tanımlanır. Bir çözeltideki milyarda bir olan kısmına denir ve birimi yoktur.

\(ppb={{Çözünen kütlesi}\over{Çözelti kütlesi}}.10^9\)

Süspansiyon nedir ?

Bir katının başka bir sıvı içinde parçacıklar halinde asılı şekilde dağılmasıyla oluşan heterojen karılıma denir.

Tanecikler gözle görülür şekilde büyüktür.

Çamur, ayran, tebeşir tozu – su karışımları örnektir.

Şerif PAÇACI

Sosyal Medyada Paylaş

160 Görüntülenme

Eklenme Tarihi: 12.04.2021 17:34
Son Güncelleme: .. :

0 Yorum

İPTAL
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir!